Styrelse

Föräldrakooperativet styrelse består av familjer på förskolan, kooperativet bidrar till nära samarbete med familjerna. Styrelsen och personalen fattar gemensamma beslut som rör förskolan.

Personalen och styrelsen deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och dess utbildning.

                

Ordförande

Rebecca Wickström

ordforande@trollhatten.se

Köansvarig

Alexandra Maravilla

koansvarig@trollhatten.se

Ekonomiansvarig

Therese Fredriksson

Personalansvarig

Daniel Mulazzani

Sekreterare

Johan Ekblom

Schemaansvarig

Anders Galmén

Suppleant

Elsa Wallin