Styrelse

Föräldrakooperativet styrelse består av familjer på förskolan, kooperativet bidrar till nära samarbete med familjerna. Styrelsen och personalen fattar gemensamma beslut som rör förskolan.

Personalen och styrelsen deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och dess utbildning.

                

Ordförande

Frida Wallander

ordforande@trollhatten.se

Köansvarig

Alexandra Maravilla

koansvarig@trollhatten.se

Ekonomiansvarig

Elsa Wallin

Personalansvarig

Malin Meissner

Sekreterare

Johann Gräff

Schemaansvarig

Hanna Fredriksson

Ledamot

Rebecca Wickström