Personal

Tillsammans med föräldrar och styrelse strävar vi på Trollhatten efter att dagarna ska genomsyras av våra värdeord trygghet, utveckling, respekt och glädje. 

Personalens förhållningssätt utgår från ett barnperspektiv och sker utifrån våra värdeord.