Om Trollhatten

Småskalig förskola, utbildad personal, trygghet

Trollhattens förskola har cirka 30 barn fördelat på två avdelningar. Vi vill med engagerad och utbildad personal ge barnen en bra start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag.

Föräldrakooperativet skapar samspel mellan vårdnadshavare, personal och styrelse. Genom att vårdnadshavare och personal medvetet har valt vår verksamhet ger vi varandra goda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter. Detta gynnar våra barns trygghetskänsla och utveckling.

Hemlagad mat

All mat är hemlagad av vår förskolekock. Maten tillagas från grunden, brödet är ofta hembakat och råvarorna är i möjligaste mån ekologiska och närproducerade.

Utveckling och lärande

Att leka och vara tillsammans i grupp är viktigt och får stort utrymme. Våra dagar består av många lärandesituationer där barn och vuxna utvecklas och lär av och med varandra. Vi lär genom att uppleva med alla sinnen i lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. 

Grönt och bilfritt läge

Omgivningarna runt förskolan är bilfria. Vi har en äng och en skogsdunge precis i anslutning till gården som vi använder mycket för barnens lek.

Delaktighet

Verksamhetsformen föräldrakooperativ inbjuder alla föräldrar att engagera sig i TrollhattenPå det viset får Ni möjlighet att vara delaktiga i Ert barns vardag.

Vill du veta mer? Ring gärna eller kom och besök oss!