Målbild

Förskolan Trollhatten vill med engagerad och utbildad personal ge barn en bra start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag.

Föräldrakooperativet skapar samspel mellan vårdnadshavare – personal – styrelse.

Genom att vårdnadshavare och personal medvetet har valt vår förskola ger vi varandra goda möjligheter att utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta gynnar våra barns trygghetskänsla och utveckling.